HEWEL HEWEL
Code: 23058/2015/ATTP-XNCB
Dosage: Viên nang
Packing: 30 viên/ 1 chai
Company registration: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
Sâm Angela Gold Sâm Angela Gold
Code: 19077/2015/ATTP-XNCB
Dosage: Viên nang
Packing: Lọ thủy tinh 60 viên nang
Company registration: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
 Wit Wit
Code: 23057/2015/ATTP-XNCB
Dosage: Viên nang
Packing: Lọ thủy tinh 30 viên/lọ
Company registration: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
JEX MAX JEX MAX
Code: 26208/2014/ATTP-XNCB
Dosage: Viên nang
Packing: Lọ thủy tinh 30 viên nang
Company registration: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
Sâm Alipas Platinum Sâm Alipas Platinum
Code: 26209/2014/ATTP-XNCB
Dosage: Viên nang
Packing: Lọ thủy tinh 30 viên nang
Company registration: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
FAZ FAZ
Code: 25356/2014/ATTP-XNCB
Dosage: Viên nang mềm
Packing: Chai 30 viên
Company registration: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
LIC LIC
Code: 926/2015/ATTP-XNCP
Dosage: Viên Nang
Packing: 60 viên/ chai
Company registration: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
OTIV_en OTIV_en
Code: 25358/2014/ATTP-XNCB
Dosage: Viên nang cứng
Packing: Lọ thủy tinh 15 viên/lọ, 30 viên/lọ
Company registration: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO