• Tầm nhìn:

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá hợp lý.

  • Sứ mệnh

Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO cam kết mang đến cho cộng đồng sản phẩm có chất lượng tốt, an toàn, hiệu quả điều trị cao, dịch vụ tốt với giá hợp lý bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao nhất của mình đối với xã hội.

  • Giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp

Tin cậy

Tôn trọng

Sáng tạo

Vì sức khỏe cộng đồng

 

Các mảng hoạt động chính
Nhập khẩu & Ủy thác Phân phối Bán lẻ