MỘT SỐ THÀNH TÍCH CỦA CÔNG TY

 

BangKhen2     BangKhen1

Cờ thi đua Bộ Y Tế

Bằng khen của UBND TP HCM

   Unesco

      BangKhen3

UNESCO - Doanh nghiệp văn hóa

Bằng khen Sở Y Tế TP HCM

TriAnNguoiCoCong

Thanh tra Chính Phủ

Báo Thanh Tra

Chương Trình "Tri Ân Người Có Công"

 

Các mảng hoạt động chính
Nhập khẩu & Ủy thác Phân phối Bán lẻ