HEWEL HEWEL
Số đăng ký: 23058/2015/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: 30 viên/ 1 chai
Công ty đăng ký: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
 Sâm Angela Gold Sâm Angela Gold
Số đăng ký: 19077/2015/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ thủy tinh 60 viên nang
Công ty đăng ký: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
 Wit Wit
Số đăng ký: 23057/2015/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ thủy tinh 15 viên/lọ, 30 viên/lọ
Công ty đăng ký: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
JEX MAX JEX MAX
Số đăng ký: 26208/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ thủy tinh 30 viên nang
Công ty đăng ký: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
Sâm Alipas Platinum Sâm Alipas Platinum
Số đăng ký: 26209/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ thủy tinh 30 viên nang
Công ty đăng ký: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
FAZ FAZ
Số đăng ký: 25356/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Chai 30 viên
Công ty đăng ký: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
LIC <a> WEIGHT LOSS NATURAL WAY</a> LIC WEIGHT LOSS NATURAL WAY
Số đăng ký: 926/2015/ATTP-XNCP
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ thủy tinh 60 viên nang
Công ty đăng ký: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
OTIV OTIV
Số đăng ký: 25358/2014/ATTP-XNCB
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ thủy tinh 15 viên/lọ, 30 viên/lọ
Công ty đăng ký: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO