Trang chủw-rowTin tức w-rowTin tuyển dụng
Tin tuyển dụng
Nhân viên Tư vấn Y Khoa
07/11/2018
- Tư vấn bệnh học liên quan đến sản phẩm qua điện thoại - Trực tọa đàm của sản phẩm.
Trình Dược Viên HCM
01/11/2018
Trình Dược Viên
Nhân Viên Audit Thị Trường - 2 vị trí
01/11/2018
Nhân Viên Audit Thị Trường
Trình Dược Viên Miền Đông
06/08/2018
Trình Dược Viên
Nhân viên Chăm sóc khách hàng
01/11/2018
Nhân viên chăm sóc khách hàng - 10 vị trí
Nhân Viên Bán Thuốc
01/11/2018
Nhân Viên Bán Thuốc
Kế Toán Xuất Hóa Đơn- Đà Nẵng
13/06/2017
Kế Toán Xuất Hóa Đơn- Đà Nẵng
Giám Sát Bán Hàng HCM
13/06/2017
Giám Sát Bán Hàng
Giám Đốc Chiến Lược
13/06/2017
Giám Đốc Chiến Lược
SEO Executive ( Link Building) - 02 vị trí
12/06/2017
SEO Executive ( Link Building)
Trưởng nhóm PR và Content Marketing - 02 vị trí
12/06/2017
Trưởng nhóm PR và Content Marketing
Nhân viên PR và Content Marketing - 02 vị trí
07/11/2018
Nhân viên PR và Content Marketing
Sản Phẩm Ecogreen