08:22 13/11/2023
Nguồn tham khảo

Ghi chú (1): Mặt nạ lòng trắng trứng gà có tác dụng gì? (n.d.). Vinmec. https://vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/lam-dep/mat-na-long-trang-trung-ga-co-tac-dung-gi/

Ghi chú (2): Những người đóng góp vào các dự án Wikimedia. (2023a, July 15). Acid citric. https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_citric

Ghi chú 3: Ritana, T. T. (2023, July 18). Bật mí 9 cách đắp mặt nạ trứng gà cho làn da khỏe đẹp. RiTANA. https://ritana.com.vn/lam-dep-da/mat-na-trung-ga-cho-lan-da-khoe-dep-220.html

ĐẶT CÂU HỎI