14:25 20/11/2023
Nguồn tham khảo
  1. Juneja, P. (2023b, April 1). Anatomy, joints. StatPearls – NCBI Bookshelf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507893/
  2. Thu M. (2023b, August 24). Khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới sẽ bị viêm xương khớp vào năm 2050. Copyright © 2021 Báo SKĐS Online. https://suckhoedoisong.vn/khoang-1-ty-nguoi-tren-toan-the-gioi-se-bi-viem-xuong-khop-vao-nam-2050-169230823215802492.htm

ĐẶT CÂU HỎI