10:38 08/11/2023
Nguồn tham khảo

Ghi chú 1: Ngân N. V. K. (2023, June 21). Trứng gà ngâm mật ong có công dụng gì? Nhà Thuốc Long Châu. Retrieved from https://nhathuoclongchau.com.vn

Ghi chú 2: Ajay, & Ajay. (2023, May 3). Natural Exfoliants – By Dr. Ajay | Lybrate. Retrieved from https://www.lybrate.com/topic/natural-exfoliants/8da9119eb832473d267026cba1691c56

Ghi chú 3: Tường T. V. K. (2023, June 21). Oliu: Có nhiều công dụng chữa bệnh và làm đẹp. Nhà Thuốc Long Châu. Retrieved from https://nhathuoclongchau.com.vn

ĐẶT CÂU HỎI